× پروژه ها استدیو تخصص ها اخبار استخدام وبلاگ تماس با ما

مواد آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷

جهت اطلاع از سنوات لازم برای شرکت در آزمون اینجا  http://92.242.195.129/pre_regnezammohandesi/ مراجعه کنید رشته عمران (محاسبات) مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲) مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) – (۱۳۹۲) آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه) اصول و مباني استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي) مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان   – براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد. تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود. تذكر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است. تذكر۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است. تذكر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود رشته عمران (نظارت)  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶) مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۳۹۲) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۳۹۲) مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲) مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵) مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲) آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مریوطه) راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰) تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي) روشها و جزئيات اجرايي ساختمان* گودبرداري و سازه هاي نگهبان* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها   * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است. • تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود رشته عمران (اجرا) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (۱۳۹۶) مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶) مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( ۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( ۱۳۹۲) مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲) مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵) مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶) مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹) مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ ) مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (۱۳۸۹) مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۹۶)  مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵) مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲) آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه) گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان* راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰) روشها و مسائل اجرايي* قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري* قوانين صنعت بيمه و ماليات* مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه* قانون كار* ماشين آلات ساختماني* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها   * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد – تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد. – تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. – تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود. – تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است. – تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود. رشته تاسيسات مكانيكي (طراحی) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)  مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)   مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)   مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶)   مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)   مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)   مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)   مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۸۹)   مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)   مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲) کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان   نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور   مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت   اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی   تذكر۱:  منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است. تذكر۲:  آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است. رشته تاسيسات مكانيكي (نظارت) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)    مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)    مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)    مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)    مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)    مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶)    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)    مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)    مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)    مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)  کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان    نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور    مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت    اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی   تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است. تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است. تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است. رشته تاسيسات برقی (طراحی) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)    مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)    مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)    مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)  کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان    نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور    اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر    مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است. تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است. تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است. رشته تاسيسات برقی  (نظارت) • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)         مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)       مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)        مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)       مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)       مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)       مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)       مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)       مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)       مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)     کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان       نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور       اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر        مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها   تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است. تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود. تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. رشته شهرسازي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( ۱۳۹۲ ) مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴ ) مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۶) مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( ۱۳۹۶ ) مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( ۱۳۹۵ ) مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷) اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه) اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.   رشته نقشه برداري • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)   • مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴) • مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ ) • مبحث بیست و یکم  (پدافند غير عامل )- (۱۳۹۵) • دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ) • *متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري • *نقشه‌برداري عمومي ( در حد اطلاعات دانشگاهي و اجرایی ) • *كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي • *كاربرد عكسهاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان‌سازي • *تعيين موقعيت املاك • *پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان • * ژئودزی • *گرايشهاي ميكروژئودزي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي( LIS , GIS ) در حد كاربردي • * مبانی فتوگرامتری عمومی • *كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود. رشته ترافيك • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) • مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )- (۱۳۸۴ ) • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵) • *طراحي راههاي شهري • *مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك • *مشخصات فني و اجرائي معابر • *مهندسي ترافيك و ترابري • *ايمني معابر • *حمل و نقل همگاني   براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.    رشته معماري(طراحي) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲) مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ ) مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹) مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۹۶) مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (۱۳۹۵) مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري مباني طراحي معماري * جزئيات اجرائي ساختمان * ضوابط بلند مرتبه سازي * ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.  رشته معماري(نظارت) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶) مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶) مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲) مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵) مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲) مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶) مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹) مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ ) مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹) مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶) مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵) مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲) راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲) راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰) گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان * روشها و مسائل اجرايي* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (۱۳۹۶)   – براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.  رشته معماري(اجرا) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دوم: ( نظامات اداري)(۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶) مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶) مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲) مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵) مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲) مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶) مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹) مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ ) مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹) مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶) مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵) مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲) راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(۱۳۹۲) راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰) گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان * روشها و مسائل اجرايي* نظام فني و اجرائي کشور مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري* قوانين صنعت بيمه و ماليات* مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه* قانون كار* ماشين آلات ساختماني* قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
23 آبان 1397
مواد آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷