× پروژه ها استدیو تخصص ها اخبار استخدام وبلاگ تماس با ما

مواد آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷

جهت اطلاع از سنوات لازم برای شرکت در آزمون اینجا  http://92.242.195.129/pre_regnezammohandesi/ مراجعه کنید رشته عمران (محاسبات) مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲) مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) – (۱۳۹۲) آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه) اصول و مباني استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي) مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان   – براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد. تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود. تذكر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است. تذكر۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است. تذكر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود رشته عمران (نظارت)  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶) مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۳۹۲) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۳۹۲) مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲) مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵) مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲) آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مریوطه) راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰) تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي) روشها و جزئيات اجرايي ساختمان* گودبرداري و سازه هاي نگهبان* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها   * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است. • تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود رشته عمران (اجرا) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (۱۳۹۶) مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶) مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( ۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( ۱۳۹۲) مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲) مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵) مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶) مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹) مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ ) مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (۱۳۸۹) مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۹۶)  مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵) مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲) آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه) گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان* راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰) روشها و مسائل اجرايي* قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري* قوانين صنعت بيمه و ماليات* مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه* قانون كار* ماشين آلات ساختماني* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها   * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد – تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد. – تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. – تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود. – تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است. – تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود. رشته تاسيسات مكانيكي (طراحی) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)  مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)   مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)   مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶)   مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)   مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)   مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)   مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۸۹)   مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)   مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲) کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان   نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور   مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت   اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی   تذكر۱:  منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است. تذكر۲:  آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است. رشته تاسيسات مكانيكي (نظارت) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)    مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)    مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)    مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)    مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)    مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶)    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)    مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)    مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)    مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)  کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان    نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور    مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت    اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی   تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است. تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است. تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است. رشته تاسيسات برقی (طراحی) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)    مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲) مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)    مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)    مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)    مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)    مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)    مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)  کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان    نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور    اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر    مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است. تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است. تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است. رشته تاسيسات برقی  (نظارت) • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)         مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)       مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)        مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)       مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)       مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)       مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)       مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)       مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)       مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)     کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان       نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور       اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر        مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها   تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است. تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود. تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. رشته شهرسازي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( ۱۳۹۲ ) مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴ ) مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۶) مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( ۱۳۹۶ ) مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( ۱۳۹۵ ) مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷) اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه) اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.   رشته نقشه برداري • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)   • مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴) • مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ ) • مبحث بیست و یکم  (پدافند غير عامل )- (۱۳۹۵) • دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ) • *متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري • *نقشه‌برداري عمومي ( در حد اطلاعات دانشگاهي و اجرایی ) • *كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي • *كاربرد عكسهاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان‌سازي • *تعيين موقعيت املاك • *پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان • * ژئودزی • *گرايشهاي ميكروژئودزي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي( LIS , GIS ) در حد كاربردي • * مبانی فتوگرامتری عمومی • *كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود. رشته ترافيك • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) • مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )- (۱۳۸۴ ) • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵) • *طراحي راههاي شهري • *مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك • *مشخصات فني و اجرائي معابر • *مهندسي ترافيك و ترابري • *ايمني معابر • *حمل و نقل همگاني   براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.    رشته معماري(طراحي) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲) مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ ) مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹) مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۹۶) مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (۱۳۹۵) مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري مباني طراحي معماري * جزئيات اجرائي ساختمان * ضوابط بلند مرتبه سازي * ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.  رشته معماري(نظارت) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶) مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶) مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲) مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵) مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲) مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶) مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹) مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ ) مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹) مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶) مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵) مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲) راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲) راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰) گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان * روشها و مسائل اجرايي* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (۱۳۹۶)   – براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.  رشته معماري(اجرا) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دوم: ( نظامات اداري)(۱۳۸۴) مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶) مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶) مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲) مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲) مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲) مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵) مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲) مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶) مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹) مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ ) مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹) مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶) مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵) مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲) راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(۱۳۹۲) راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰) گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان * روشها و مسائل اجرايي* نظام فني و اجرائي کشور مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري* قوانين صنعت بيمه و ماليات* مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه* قانون كار* ماشين آلات ساختماني* قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد. • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد. • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود. • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
23 آبان 1397
مواد آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷

واکنش نورمن فاستر نسبت به قتل روزنامه نگار عربستانی

معمار بریتانیایی نورمن فاستر، بنیانگذار شرکت معماری Foster + Partners در واکنش به قتل خبرنگار عربستانی جمال خاشقجی، به صورت موقت خود را از گروه مشاوران پروژه نئوم عربستان سعودی خارج کرد. پروژه نئوم یک شهر تکنولوژیک با رویکرد انرژی های تجدیدپذیر و خصوصیات معماری های-تک می باشد. فاستر اعتراض خود را با تعلیق  تیم خود نسبت به پروژه به برخورد این گونه مسائل با یک فرد فرهنگی به نمایش گذاشت. سخنگوی نورمن فاستر تأیید کرد که خود شخص فاستر به طور مستقیم تمام فعالیت های کمپانی را در عربستان تعطیل کرده است، و در حال حاضر هیچ گونه برنامه ای برای پیشبرد پروژه 382 میلیارد یورویی دولت عربستان ندارد. گزارش تکمیلی خبر فوق و ویدئوی طراحی شهر نئوم را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید. هفته گذشته، لرد فاستر به عنوان هیئت ریاست هیئت مشورتی پروژه نئوم نوشت: در حالی که وضعیت این موضوع نامشخص است، من تمام فعالیت های خود و گروه  فاستر+همکاران را در رابطه پروژه نئوم و احترام به هیئت مدیره متوقف ساخته ام. در حالی که این موضوع از سوی تمام اقشار دنیا مورد تحکیم و سرزنش قرار گرفته، بخشی از جامعه معماری را هم در بر گرفته است. به طور قطع بازخورد توقف چنین پروژه ای نشان از جدیت موضوع و اهمیت زیاد آن برای جوامع دنیا به شمار می رود. از واکنش رجب طیب اردوغان گرفته تا تمام خبرنگاران دنیا و نورمن فاستر می توان به گستردگی این موضوع اشاره کرد. خلاصه ای از پروژه شهر روباتیک مگاسیتی سال گذشته دولت عربستان سعودی یک برنامه جامع برای طراحی و ساخت شهری 10 هزار متر مربعی به نام نئوم در سراسر مرزهای این کشور در نظر داشت. این شهر تا مرزهای اردن و مصر گسترش می یافت. این شهر بیشتر دارای جمعیت روباتیک به جای انسان بوده، و توسط پنل های خورشیدی و مزراع توربین های بادی طراحی شده است. این پروژه بخش مهمی از چشم انداز آینده شهری عربستان در سال 2030 خواهد بود که به جای استفاده از انرژی های فسیلی و نفت به سمت انرژی های تجدیدپذیر و پاک تغییر ماهیت خواهد داد. پروژه  نئوم شهری تجاری است که با قوانین مستقل خود مدیریت می شود، و اکثر وظایف خدماتی اعم از کارگری و رانندگی توسط روبات ها صورت می گیرد. تمام نیاز ساکنین توسط مزارع عمودی و گلخانه های خورشیدی تامین می شود. اعضای دیگر هیئت مدیره طبق بیانیه ای دخالت خود نسبت به این اتفاق را رد کردند. جزئیاتی مبنی بر 19 عضو دیگر هیئت مدیره پروژه نئوم چند روز پس از قتل جمال خاشقجی منتشر شد. در هیئت مشاوره پروژه اشخاصی همچون جاناتان آیو، مدیر ارشد طراحی کمپانی اپل، بنیانگذار کمپانی بوستون دینامیکس مارک ریبرت، کارلو راتی رئیس آزمایشگاه شهرهای حساس در MIT، رئیس هیئت مدیره آزمایشگاه Sidewalk به نام دَن  دکتروف و تراویس کالانیک حضور دارند. کمپانی اپل در واکنش به سخنگوی دولت و اشتباه قلمداد کردن دخالت جانی آیو در پروژه، فاصله خود را نسبت به پروژه حفظ کرده است. همچنین دَن دکتروف ادعا کرده که به اشتباه اسم او در کنار اعضای هیئت مدیره پروژه ثبت شده است. اما همچنان عکس وی کنار 18 عضو دیگر در سایت پروژه نئوم وجود دارد. سخنگوی کارلو راتی به روزنامه معمار گفته: تیم معماری ایتالیایی وضعیت را ساعت به ساعت بررسی می کند، و منتظر نتایج تحقیقات ایالت متحده در مورد این اتفاق می باشند. بقیه اعضای هیئت مدیره و کمپانی ها منتظر روزهای آینده و واکنش دنیا نسبت به این حادثه می باشند تا در صورت لزوم موضع خود را نسبت به در پروژه نئوم اعلام نمایند.
16 آبان 1397
واکنش نورمن فاستر نسبت به قتل روزنامه نگار عربستانی

استعفای محسن مصطفوی از ریاست دانشکده معماری هاروارد آمریکا

محسن مصطفوی، ریاست بخش فارق التحصیلان دانشکده معماری هاروارد (GSD) را از ژانویه 2008 تا کنون به عهده داشته است. مصطفوی چند روز قبل در بیانیه ای کناره گیری خود را از این کرسی اعلام نمود، و طبق گفته خود این سِمَت را تا پایان سال تحصیلی 2018-19 بر عهده خواهد داشت. مصطفوی طی یک دهه گذشته تلاش های گسترده ای برای تقویت هیئت علمی GSD، و تنوع برنامه های تحصیلی دانشجویان معماری و افزایش سطح بین المللی هاروارد به عنوان نماینده انجام داده است.  
08 آبان 1397
استعفای محسن مصطفوی از ریاست دانشکده معماری هاروارد آمریکا